Information Sharing among the Public Sector Organisations: An Evaluation of Policy and Legal Regulations in Turkey


ünlü a. m., Çakmak T.

Bilgi Yönetimi, vol.6, no.1, pp.1-20, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33721/by.1251635
  • Journal Name: Bilgi Yönetimi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the role and constraints of inter-organizational information sharing processes related to public sector within the framework of policies and legal regulations in Turkey. This study employed document analysis. The policies and legal regulations that determine the practices related to sharing public sector information in Turkey for the period between 1982 and 2021 were investigated. The acts and articles in the policies and legal regulations were grouped and evaluated according to inter-organizational information sharing components described in the literature. The legal basis for information acquisition processes in Turkey began to be formed within the scope of the 1982 Constitution. The policy documents and legal regulations created within the framework of ensuring information security and protecting personal data have increased in Turkey since 2000. Recently in Turkey, studies on the providing security of information sharing and the development of practices related to the protection of personal data have gained momentum. On the other hand, it has been pointed out that the issues related to inter-institutional information sharing, and financial support are less included in the reviewed legislations. The study demonstrates the increased recognition of information as a strategic value in legislations and policy documents in Turkey. However, the policy and legal regulations created to determine the procedures and principles of information sharing have deficiencies in practice. It has been detected in the study that there is a need for an effective and legally defined policy text or information sharing model that will provide a standardized practices among the public organizations in Turkey. The study presents a holistic perspective on the practices in legal regulations and policy documents that determine the scope of information sharing among public institutions in Turkey as originality value.
Bu çalışmanın amacı, kamu sektöründe kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının ve kamu sektörünün bilgi paylaşım süreçlerinin Türkiye’deki politika ve yasal düzenlemeler içindeki yeri ve sınırlılıklarına yönelik bir değerlendirmeyi ortaya koymaktır. Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 1982-2021 yılları arasındaki döneme yönelik olarak Türkiye’de kamu sektörü bilgisinin paylaşımında uygulamaları belirleyen politika ve yasal düzenlemeler incelenmiştir. İncelenen politika ve yasal düzenleme metinlerindeki maddeler kurumlar arası bilgi paylaşımındaki unsurlara göre gruplanarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de bilgi edinme süreçlerine yönelik yasal zemin 1982 Anayasası kapsamında oluşmaya başlamıştır. 2000 yılından sonra bilgi güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunması çerçevesinde oluşturulan politika belgeleri ve yasal mevzuatta artış tespit edilmiştir. Türkiye’de son dönemde ise bilgi paylaşımının güvenli bir şekilde yapılması ve kişisel verilerin korunması ile ilgili uygulamaların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Diğer yandan incelenen mevzuatta kurumlar arası bilgi paylaşımının finansman ve kaynak desteği ile ilgili konularının daha az yer aldığı anlaşılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, bilginin stratejik bir değer olarak görülmesine yönelik farkındalığın arttığını göstermiştir. Ancak bilgi paylaşımının usul ve esaslarını belirlemeye yönelik oluşturulan politika ve yasal mevzuatın uygulamada eksikliklerinin olduğunu göstermektedir. Türkiye’de tüm kamu kurumları arasında standart bir uygulama sağlayacak etkili ve sınırları hukuki olarak belirlenmiş bir politika metni veya bilgi paylaşım modeline ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Çalışma özgün değer olarak Türkiye’de kamu kurumları arasında bilgi paylaşımının kapsamını belirleyen yasal düzenleme ve politika belgelerindeki uygulamalara ilişkin bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır.