60 GHz mm-Dalga Bandı için Üç Boyutlu Bina İçi Büyükölçek ÇGÇÇ Kanal Modelleme


Yüksekkaya B.

Firat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.30, no.2, pp.175-184, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalede, beşinci nesil (5G) 60 GHz milimetre dalga (mm-dalga) çok girdili çok çıktılı iletişim sistemleri için bina içi üç boyutlu (3D) kanal modelleme işlemleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. 5G iletişim sistemlerinde kullanılacak en önemli aday teknolojilerden biri olan mm-dalga iletişimdekanal karakteristik özelliklerinin modellenmesi önem taşımaktadır.Ancak, mm-dalga iletişiminin bu öneminerağmen literatürdeki kanal modelleme çalışmaları yeterli değildir. Bu çalışmada literatürde katkıda bulunmakamacıyla bilgisayar ortamında kanal modelleme ve çoklu yol kanal katsayıları hesaplanması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kanal modellemesi işleminde iletişim ortamının, verici anten dizisininve alıcı anten dizilerinin geometrileri ortaya çıkartılmıştır ve ışın takip etme yöntemi ile tüm çoklu yol kanalları hesaplanmıştır. Modellemesi gerçeklenen mm-dalga kanalların başarımlarının incelenmesi için çoklu yol gecikme yayılımı ve çoklu yol güç içeriği sonuçları incelenmiştir ve gelecekteki donanım uygulamalarını test etmek için kullanılacak yararlı bir simülasyon elde edilmtir. Gerçekleştirilen simülasyonlar sonucunda incelenilen mm-dalga kanalların gecikme yayılımının uzunluğu nedeniyle frekans seçici kanallar olduğu ortayakonulmuştur.