Food Fortification in Public Health Practices


Creative Commons License

ASLAN D., Demircioğlu E. Ö.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.32, no.1, pp.69-79, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

A healthy diet is essential for healthy living which is also a basic human right. A variety of nutritional problems occur nowadays. Wasting, stunting, being underweight and micronutrient deficiencies are amongst common malnutrition problems. Globally, more than two billion people are affected due to micronutrient deficiencies. Food fortification is amongst the important interventions towards micronutrient deficiency, which is a preventable public health issue. The goals of food fortification which is also a long-term public health intervention are preventing or rectifying one or more micronutrient deficiencies amongst the whole population or a specific subgroup of a population, adding nutrients which are lost during food preparation or storage and affecting most of the people (%97.5) of populations which are risk groups for micronutrient deficiencies without causing overnutrion. The purpose of this article is to define food fortification, to explain its historical development and methods. Recommendations for the future are also presented in the article. Although food fortification is an important intervention, the most permanent solution for preventing micronutrient deficiencies is to develop healthy diet, nutrition and agricultural policies where a sufficient and balanced diet is secured for all of the populations.
Sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam için bir gereklilik olmasının yanı sıra temel bir insan hakkıdır. Günümüzde, beslenme ile ilgili farklı sorunlar yaşanmaktadır. Dünyada yaygın görülen yetersiz beslenme sorunları arasında kavrukluk, bodurluk, zayıflık ve mikrobesin eksiklikleri yer almaktadır. Küresel düzeyde iki milyardan fazla insanda mikrobesin eksikliği vardır. Önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olan mikrobesin eksikliklerine yönelik önemli müdahalelerden birisi gıda zenginleştirilmesi uygulamasıdır. Aynı zamanda uzun vadeli toplumsal bir halk sağlığı müdahalesi olan gıda zenginleştirilmesinin amaçları toplumun tamamı ya da özel bir grubunda bir ya da daha fazla besin eksikliğinin engellenmesi veya düzeltilmesi, gıdalarda hazırlama ve saklama sırasında kayba uğrayan besin öğelerinin eklenmesi ve aşırı alıma yol açmadan, mikrobesin eksiklikleri açısından risk grubu olan toplumlardaki bireylerin çoğunda (%97,5) etki gösterilmesi yer alır. Bu makalenin amacı gıda zenginleştirilmesi kavramının tanımının, tarihsel süreçteki gelişiminin ve yöntemlerin açıklanmasıdır. Makalede konuya ilişkin öneriler de sunulmuştur. Her ne kadar gıda zenginleştirilmesi mikrobesin eksikliklerinin önlenmesi için önemli bir müdahale aracı olsa da, mikrobesin eksikliklerinin önlenmesinde en kalıcı çözüm yeterli ve dengeli beslenmenin bütün toplumlar için sağlanabileceği sağlıklı beslenme, gıda ve tarım politikalarının geliştirilmesidir.