The effect of interest rates on consumer credit in Turkey


İBİCİOĞLU M., KARAN M. B.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.11-30, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This paper investigates the effect of the variation in the interest rates on consumer credit.The interest rate plays the central role in the regressin model as the main independent variable affecting consumer credit demand. The relationship between consumer credit and Istanbul Stock Exchange (ISE) national index as well as consumer confidence index is also investigated as these variables are considered to reflect the economic expectations. It is concluded that consumer credit demand is sensitive to the variations in the interest rates based on the regression model using monthly data covering the 2004:4 2009:2 period. On the contrary, consumer confidence index and ISE national index are found not to have a statistically significant effect in explaining the variation in consumer credit.
Bu çalışmada faiz oranlarındaki değişmenin tüketici kredileri üzerindeki etkisi incelenmiştir.Oluşturulan regresyon modelinde faiz oranı tüketici kredi talebini etkileyen temel bağımsız değişken olarak yer almıştır. Faiz oranının yanında ekonomideki beklentileri yansıttığı düşüncesi ile İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ulusal endeksi ve tüketici güven endeksi ile tüketici kredileri arasındaki ilişki de araştırılmıştır.2004:4, 2009:2 dönemini kapsayan aylık veriler ile yapılan regresyon analizi sonunda, tüketicilerin kredi talebinin faiz oranlarındaki değişime karşı duyarlı olduğu, buna karşın tüketici güven endeksi ile İMBK ulusal endeksinin ise tüketici kredilerindeki değişmeyi açıklamadaanlamlı katkılarının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.