Yaşlılık Depresyonu ve Hemşirelik Bakımı


HİÇDURMAZ D.

Türkiye Klinikleri Journal of Psychiatric Nursing-Special Topics, vol.2, no.1, pp.32-39, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)