Türkiye’de Kadın ve Sağlık Ekonomisi: Kanıta Dayalı Bir Yaklaşım


Çınaroğlu S., Erigüç G., Bayın Donar G.

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli,Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.229-273, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.229-273
  • Editörler: Azize Ergeneli,Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör