E-Government in the Parliament: ICT Use in the Turkish Grand National Assembly


SADİOĞLU U.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.341-362, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Political, administrative and socio-economic structures of countries have been markedly affected by information and communication technologies (ICT) in recent years. The concepts of “e-government” and “e-democracy” have also drawn attention in the last ten years. This paper investigates the ICT practices in the Turkish Grand National Assembly (TGNA) by explaining how far the TGNA’s e-government efforts have gone, at what level now TGNA stands in the e-democracy process, what similarities and differences can be identified between TGNA and other developed countries’ parliaments about applying ICTs. In order to achieve these aims, TGNA’s Web site was analyzed and the TGNA’s Information Processing Centre was visited. In this paper, not only TGNA’s representation function (e-democracy) is examined, but also legislative, policy-making and oversight functions as they relate to ICT use are explained.
Ülkelerin siyasi, yönetsel ve sosyo-ekonomik yapıları bilgi ve iletişim teknolojilerinden (BİT) önemli bir şekilde etkilenmektedir. Devam eden sürecin son on yılında e-Devlet ve e-Demokrasi kavramları ilgi çeken konular olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nden yararlanarak yürüttüğü e-Devlet çalışmalarının neler olduğu, bu çalışmaların hangi düzeyde olduğu ve e-Devlet çalışmalarından beklentilere ulaşılma düzeyi araştırma kapsamında ele alınan konular olmuştur. Çalışma kapsamında belirtilen konuları ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmek için TBMM Web sitesi incelenmiş ve TBMM’de bir alan araştırması yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası yazında parlamentoların daha çok temsil işlevi “e-demokrasi” kavramı çerçevesinde işlense de, bu çalışmada TBMM’nin temsil işlevi yanında bütün olarak kurumu ilgilendiren yasama, inceleme, siyasa belirleme, vb. tüm işlevleri göz önünde tutulmuştur.