Black flies (Diptera: Simuliidae) Fauna and Indicator Species of Some Streams in the Eastern Black Sea Region (TURKEY)


Başören Ö., Kazancı G. N.

Aquatic Biodiversity International Conference (ABIC 7), Sibiu, Romania, 25 - 28 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Sibiu
  • Country: Romania
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Simuliidae family has a world-wide distribution and immature stages of this family are regular members in permanent and temporary streams. Filter-feeding larvae contribute to the nutrient cycle and play a key role in running water ecosystems. Species of Simuliidae family are also biotic indicators of water and habitat quality.

The Eastern Black Sea Region is located in northeastern of Turkey. This region has a particular importance in terms of biological diversity and is known as a part of the Caucasus Biodiversity Hotspot. The streams of the region have relatively high water quality. Only natural stresses affects collecting sites and anthropogenic stresses were insignificant.

This research aims to determine the Simuliidae fauna of the Eastern Black Sea region which is one of the richest regions in the world in terms of biodiversity. This study was carried out in 2008 and 2009. Samples were taken from 41 different sites of various running water. A total of 3309 blackfly larvae and pupae were collected and 20 species (Prosimulium fulvipes, Prosimulium rufipes, Prosimulium, tomosvaryi, Metacnephia subalpina, Simulium (Eusimulium) angustipes, Simulium (Nevermannia) angustitarse, Simulium (Nevermannia) costatum, Simulium (Nevermannia) cryophilum, Simulium (Nevermannia) vernum, Simulium (Simulium) argenteostriatum, Simulium (Simulium) argyreatum, Simulium (Simulium) bezzii, Simulium (Simulium) hispaniola, Simulium (Simulium) ornatum, Simulium (Simulium) trifasciatum, Simulium (Simulium) variegatum, Simulium (Trichodagmia) auricoma, Simulium (Wilhelmia) balcanicum, Simulium (Wilhelmia) lineatum, Simulium (Wilhelmia) pseudequinum) were identified.

 Two Way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) were also applied. As a result of this analysis, collecting sites were classified by using species composition and indicator species were determined in each group.

Simuliidae familyası, dünya çapında dağılıma sahip bir familya olup ergin olmayan formları sürekli ve geçici akarsu sistemlerinin daimi üyeleridir. Besinlerini süzerek alan larvalar, akarsu ekosistemlerinde kilit rol oynamakta ve besin döngüsüne katkıda bulunmaktadırlar.

Simuliidae türleri aynı zamanda su ve habitat kalitesinin biyoindikatörleridir. Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin kuzey doğusunda yer almaktadır. Bu bölge, biyolojik çeşitlilik açısından özel bir öneme sahiptir ve Kafkasya Biyoçeşitlilik Sıcak Nokta’sının bir parçası olarak bilinmektedir. Bölgedeki akarsular nispeten iyi su kalitesine sahiptir. Örnekleme alanları sadece doğal stres kaynakları tarafından etkilenmekte olup antropojenik baskılar önemsiz boyuttadır.

Bu çalışma, Biyoçeşitlilik açısından dünyanın en zengin bölgelerinden bir olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Simuliidae faunasını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma 2008 ve 2009 yıllarında yürütülmüş olup 41 farklı akarsu bölgesinden örnekler alınmıştır. Toplam 3309 larva ve pupa toplanmış, 20 tür (Prosimulium fulvipes, Prosimulium rufipes, Prosimulium, tomosvaryi, Metacnephia subalpina, Simulium (Eusimulium) angustipes, Simulium (Nevermannia) angustitarse, Simulium (Nevermannia) costatum, Simulium (Nevermannia) cryophilum, Simulium (Nevermannia) vernum, Simulium (Simulium) argenteostriatum, Simulium (Simulium) argyreatum, Simulium (Simulium) bezzii, Simulium (Simulium) hispaniola, Simulium (Simulium) ornatum, Simulium (Simulium) trifasciatum, Simulium (Simulium) variegatum, Simulium (Trichodagmia) auricoma, Simulium (Wilhelmia) balcanicum, Simulium (Wilhelmia) lineatum, Simulium (Wilhelmia) pseudequinum) teşhis edilmiştir.

Ayrıca, İki Yönlü Gösterge Analizi (TWINSPAN) uygulanmış olup analiz sonuçlarına göre örnekleme noktaları, tür kompozisyonuna göre sınıflandırılmış ve her bir grubun indikatör türleri belirlenmiştir.