Geçici splenial lezyonların klinikoradyolojik spektrumu üniversite hastanesinden 31 olgu


GÖÇMEN R. , ÜNAL E. , konuşkan b., KARLI OĞUZ H. K.

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı nöroradyoloji ve baş boyun radyolojisi, Türkiye, 16 - 18 Şubat 2018

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye