Türkiye’nin Uluslararası Sivil Hava Ulaşımından Kaynaklanan CO2 Salımının Tahmini


Creative Commons License

Kaymak D., Aydınalp Köksal M.

Çevre, Şehir ve İklim Dergisi, vol.1, pp.158-172, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Çevre, Şehir ve İklim Dergisi
  • Page Numbers: pp.158-172
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Havacılık sektörü günümüzde kıtaları birbirine bağlayarak ülkelerin ekonomik kalkınmasında hayati bir rol oynamaktadır. Hava yolu ulaşımı, dünyada ve ülkemizde diğer ulaşım sistemlerine göre sahip olduğu üstünlükler sayesinde gün geçtikçe daha fazla tercih edilmektedir. Havacılık endüstrisine olan talebin her geçen gün artması nedeni ile kaçınılmaz olarak sektörden kaynaklanan CO2 salımlarında hızlı bir artış yaşanmaktadır. Salım oranı ile iklim değişikliğine görece küçük oranlarda katkıda bulunmasına rağmen, havacılık endüstrisi diğer salım kaynaklarından veya sektörlerden çok daha hızlı bir büyüme eğilimi göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin 2018-2030 yılları için IPCC yöntemi kullanılarak uluslararası sivil havacılık faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkacak CO2 salımları Türkiye’nin hava yolcu trafiği talebi modellenerek senaryolar bazında hesaplanmıştır. Hava yolcu trafik modellemesinde yüksek senaryoya göre 375.270 yolcu-km ve düşük senaryoya göre ise 283.140 milyon yolcu-km değerine ulaşılacağı tahmin edilmiştir. Hesaplanan hava yolcu trafik verilerine, yakıt verimliliği varsayımları ilave edilerek gelecekteki yakıt ihtiyacı ve buna karşılık gelen CO2 salımı hesaplanmıştır. Çalışma neticesinde Türkiye’nin 2030 yılı uluslararası havacılık kaynaklı CO2 salımlarının 23,54 milyon ton ve 31,21 milyon ton arasında olması beklenmektedir. Türkiye'nin uluslararası sivil havacılığının CO2 salımlarının 2030'da 2017'ye kıyasla düşük senaryo bazında bir buçuk ve yüksek senaryo bazında ise iki katına çıkması beklenmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, sivil havacılık sektörü CO2 salımlarının, Türkiye'de en hızlı büyüyen CO2 kaynaklarından biri olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sivil havacılık sektörünün yakın gelecekte Türkiye'nin karbon bütçesinden büyük bir pay alması beklenmektedir.