HÜADK FOLKLOR ARŞİVİ DERLEME FİŞLERİ: SAMSUN-LADİK 1943


Creative Commons License

Köksal A.

Sahne ve Müzik, vol.9, no.16, pp.489-532, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 16
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Sahne ve Müzik
  • Page Numbers: pp.489-532
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Muzaffer Sarısözen, Halil Bedi Yönetken ve Rıza Yetişen’den oluşan bir heyet tarafından 1943 yılında Samsun-Ladik yöresinden çeşitli türküler derlenmiştir. Bu çalışmada, söz konusu derleme gezisine ilişkin HÜADK (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı) Folklor Arşivi’nde bulunan özgün el yazması derleme fişleri ve ilgili diğer yazılı arşiv belgeleri incelenmektedir. Söz konusu Arşiv’de, 1943 Samsun-Ladik derlemeleriyle ilgili 30 derleme fişinin mevcut olduğu tespit edilmiş; bu fişlerde, Samsun-Ladik derleme gezisi sırasında kayda alınan 33’ü sözlü 2’si çalgısal olmak üzere toplam 35 adet eser hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. İncelemeler sonucunda, kaynak kişilerin çoğunun rençber ve enstitü öğrencisi olduğu görülmüştür.