Pediatrik Kanserlerde İntraoperatif Radyoterapi


Kahvecioğlu A., Gültekin M., Yıldız F.

in: İntraoperatif Radyoterapi, Yıldız Güney,Bora Uysal, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.77-82, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.77-82
  • Editors: Yıldız Güney,Bora Uysal, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

İntraoperatif radyoterapi (IORT) tanımı ameliyathane ortamında cerrahi rezeksiyondan hemen sonra uygulanan radyoterapi (RT)'yi ifade eder. Genellikle elektron demetleri, yüksek-doz hızlı brakiterapi veya düşük-kilovoltajlı X-ışınları kullanılarak uygulanır. Cerrahi sonrası eksternal RT ile yeterli lokal kontrolün sağlanamadığı ve lokal rekürrens riskinin yüksek olduğu tümör tiplerinde son yıllarda giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. IORT'nin en önemli avantajı, cerrahi esnasında tam rezeksiyonu mümkün olmayan makroskobik hastalık bölgelerinin ve subklinik hastalık riski taşıyan bölgelerin doğrudan görülerek tedavinin uygulanabilmesidir. Amaç, tek fraksiyonda yüksek doz RT ile lokal kontrolün arttırılması ve çevredeki kritik organların hedef bölgeden uzaklaştırılarak toksisitenin azaltılmasıdır. Pediatrik kanserler özelinde bakıldığında RT'ye bağlı geç yan etkiler klinisyenler açısından önemli bir endişe sebebi ve sıklıkla doz kısıtlayıcı bir faktördür. Literatürde pediatrik kanserlerde IORT uygulamasına ilişkin veriler sınırlı olmasına karşın, yumuşak doku ve kemik sarkomları ve nöroblastomalar gibi solid tümörlerde IORT'nin rolünü inceleyen çalışmalar mevcuttur.