CHECKLİST FOR CİLİATE SPECİES LİVİNG İN TURKISH INLAND WATERS AND FLOODED ZONES


Creative Commons License

Çapar Dinçer S.

E. Ü. SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, vol.24, no.1, pp.207-212, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: E. Ü. SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.207-212
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007
E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Say
ı/Issue (1-2): 207–212

© Ege University Press ISSN 1300 - 1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Review / Derleme

Checklist for Ciliate Species (Protozoa, Ciliophora) Living in Turkish Inland

Waters and Flooded Zones

Sırma Çapar

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara E mail: sirma@hacettepe.edu.tr

Özet: Türkiye içsularında yaşayan Siliyat türleri (Protozoa, Ciliophora) için kontrol listesi. Bu çalışmada lokal siliyat çalışmaları bir araya getirilmiştir. Sonuç olarak, 2 suphylum ve 10 sınıfa ait toplam 164 takson listelenmiştir. Altı takson cins düzeyine kadar teşhis edilmiştir. Bu çalışma Lynn (2003)’e göre revize edilmiş olan ve yüksek taksonlardaki değişimleri kapsayan Türkiye’deki ilk listedir.

Anahtar Kelimeler: Tür listesi, İçsular, Taşkın zonu, Ciliophora, Protist.

Abstract: The local ciliate studies were gathered in order to prepare a check list for the ciliates living in Turkish inland waters. As a result, total of 164 taxa belonging to 11 classes and 2 subphylum were listed. Six of these taxa were identified up to genus level. This was the first list for Turkey which was prepared according to the revised classification of Lynn (2003) and involves the changes in higher categories.

Key Words: Species listInland waters, Inundate zones, Ciliophora, Protist.

page1image5785680 page1image5785888