Complementary and Alternative Therapies for Mother Care in Postpartum Period: Evidence-Based Practices


Koç G., Uzunkaya Öztoprak P.

Sağlık ve Toplum, vol.33, no.2, pp.46-53, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 33 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.46-53
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The postpartum period is a difficult transition period in which phy- sical, emotional and social changes occur in a woman’s life. Women may encounter problems that significantly affect their quality of life and comfort, such as postpartum pain, breast and breastfeeding problems, fatigue, psychological problems, and dyspareunia. The need to prevent these problems or to find solutions to developing problems causes women to turn to Complementary Alternative The- rapies (CAT). The belief that Complementary Alternative Therapies are natural and safe, the unwanted side effects of medical drugs, the worry of harm to the mother or her baby increase the interest in Complementary Alternative Therapies in the postpartum peri- od. However, controversy continues regarding the clinical efficacy and safety of Complementary Alternative Therapies. Although some scientists working in this field advocate the effectiveness of these approaches, many view Complementary Alternative Therapies with skepticism. In this review, it is aimed to examine the effects of Comp- lementary Alternative Therapies on maternal care and problems ex- perienced by the mother in the postpartum period and to shed light on CAT practices for health professionals involved in maternal care.
Doğum sonu dönem, kadının yaşamında fiziksel, emosyonel ve sosyal değişimlerin meydana geldiği zorlu bir geçiş dönemidir. Kadınlar, doğum sonu dönemde ağrı, meme ve emzirme sorunları, yorgunluk, psikolojik sorunlar, disparoni gibi yaşam kalitelerini ve konforlarını önemli ölçüde etkileyen sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu sorunları önleme veya gelişen sorunlara çözüm bulma ihtiyacı, kadınların Tamamlayıcı Alternatif Tedavilere yönelmelerine neden olmaktadır. Tamamlayıcı Alternatif Tedavilerin doğal ve güvenilir olduğu inancı, tıbbi ilaçların istenmeyen yan etkilerinin olması, annenin kendisine ya da bebeğine zarar gelme endişesi doğum sonu dönemde Tamamlayıcı Alternatif Tedavilere olan ilgiyi artırmaktadır. Ancak, Tamamlayıcı Alternatif Tedavilerin klinik etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bu alanda çalışan bazı bilim insanları bu yaklaşımların etkinliğini savunsa da, pek çoğu Tamamlayıcı Alternatif Tedavilere kuşku ile bakmaktadır. Bu derlemede, Tamamlayıcı Alternatif Tedavilerin doğum sonu dönemde anne bakımına ve annenin yaşadığı sorunlar üzerine etkisini incelemek ve anne bakımında rol alan sağlık profesyonellerine TAT uygulamalarına yönelik ışık tutmak amaçlanmıştır.