Association of physical activity level with body composition in 12-14 years old children: A pilot study


Creative Commons License

Güzel Y., Atakan M. M., Turnagöl H. H., Koşar Ş. N.

Spor Hekimliği Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-7, 2022 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.47447/tjsm.0616
  • Journal Name: Spor Hekimliği Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Aşırı kilo ve obezite prevalansı, çocuk ve ergenler arasında çarpıcı bir şekilde artmıştır. Düzenli fiziksel aktivitenin azalması, dünya çapındaki bu

salgın ve ilişkili sağlık sorunlarının arkasındaki ana faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan

12-14 yaş arası çocuklarda fiziksel aktivite düzeyi ile vücut kompozisyonu arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmaya, 12-14 yaş arası 224 kız ve 234 erkek katılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyi Çocuklar için Fiziksel Aktivite Anketi (PAQC)

ile, vücut kompozisyonu ise biyoelektrik impedans analizi ile belirlenmiştir. Veri analizinde iki yönlü varyans analizi, Bonferroni post hoc testi ve Pearson

korelasyon katsayısı testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Bu araştırmanın bulguları, 12 yaşındaki çocukların fiziksel aktivite puanlarının, 13 ve 14 yaşındakilere göre daha yüksek olduğunu (p<0.05) ve

yaşla birlikte fiziksel aktivite düzeyinin azaldığını göstermiştir. Erkeklerin her yaş grubunda kızlardan daha yüksek fiziksel aktivite puanına sahip olduğu

görülmüştür (p<0.05). Normal ve fazla kilolu kızlar, obez kızlara göre daha yüksek fiziksel aktivite puanına sahiptir. Her yaş grubu için, kızlarda yağ kütlesi,

erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Tüm yaş gruplarında yağ kütlesi, fiziksel aktivite puanı ile negatif korelasyon göstermektedir (12

yaş r=-0.28; p<0.001, 13 yaş r=-0.16; p=0.047, 14 yaş r=-0.21; p=0.007).

Sonuç: Fiziksel aktiviteye katılım yaş arttıkça azalmaktadır. Azalmış fiziksel aktivite düzeyinin yağ kütlesi ile ilişkili olması, fiziksel aktivitenin bu yaş grubunda

sağlıklı vücut ağırlığını korumadaki rolünün önemini göstermektedir.