ALTIN VE KİL İÇEREN SÜLFÜRLÜ MİNERALLER İÇİN AKIM ŞEMASI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI


Izerdem D. , Özcan Ö.

Bilimsel Madencilik Dergisi, cilt.58, ss.189-196, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 58 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.30797/madencilik.620665
  • Dergi Adı: Bilimsel Madencilik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.189-196

Özet

Bu çalışmada, altın ve kil içeren sülfürlü bir cevher için akım şeması geliştirme ve ekonomik yaklaşım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu amaç için daha önce yürütülen zenginleştirme çalışmalarının sonuçları kullanılmıştır. İlk olarak cevherden kil ayırma çalışmaları yürütülmüştür. Bir sonraki adımda ise, altın içeren bir ön konsantre elde edilmesi için farklı öğütme boylarında doğrudan liç, yerçekimiyle zenginleştirme ve flotasyon yöntemleri test edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Test sonuçlarına göre, cevherin ağırlıkça %34’ü seramik endüstrisinde kullanıma uygun şekilde kil konsantresi olarak ayrılmıştır. Yerçekimiyle zenginleştirme ve flotasyon testlerinden farklı ön konsantreler elde edilmiştir. Olası akım şeması alternatifleri karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Ürün özellikleri ekonomik ve çevresel etkiler açısından tartışılmıştır. Sonuç olarak, liç uygulanmadan flotasyon ile elde edilen Au konsantresinin daha ekonomik olabileceği kararlaştırılmıştır. Bu yöntemde cevherin %34’ü yan ürün olarak üretilebilmektedir. 77,77 g/t Au tenörlü bir ön konsantre %70,05 altın verimi ile elde edilebilmektedir.

In this study, flowsheet development and economic approach studies have been carried out for a sulphide ore containing gold and clay. For this purpose, previous beneficiation test results were used. First, clay separation was performed from the ore. In the following step, direct leaching, gravity separation and flotation methods were tested and compared to obtain a gold pre-concentrates at different grinding sizes. According to the test results, 34% of the ore by mass was separated as clay concentrate, which was suitable for the ceramic industry. Different preconcentrates were obtained from gravity and bulk sulphide flotation tests. The possible flowsheet alternatives were compared and discussed. Product specifications were discussed in terms of economic and environmental aspects. As a result, producing Au containing flotation concentrate without leaching was decided to be more economical. In this method, 34% of the ore could be obtained as a by-product. 77.77 g/t gold containing sulphide pre-concentrates can be obtained with a 70.05 % gold recovery.