Akustik seslerin uyandırdığı duygusal algılama ile beyin bağlantısallık ağı indislerinin bağıllığı


Aydın S., Onbaşı L.

19. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2021, pp.115

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.115
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

http://usktubas.org/wp-content/uploads/2022/04/19.-USK-2021-%C3%96ZET-K%C4%B0TABI.pdf

Bu çalışmada, hem fonksiyonel (Pearson Korelasyonu) hem efektif (Kısmi Yönlendirilmiş Koherens) metodlar kullanılarak akustik seslerin uyandırdığı duygu durumlarıyla ilişkili olan çizgi kuramsal beyin bağlantısallık indisleri hesaplanmıştır ve bu yöntemlerin EEG kayıtları ile duygu tanıma başarıları ölçülmüştür. EEG kayıtları, katılımcıların 12 saniye boyunca müzik klipleri dinlemeleri sırasında oluşturulmuştur. Veriler, OpenNeuro platformundaki ds002721 erişim numaralı veri setinden elde edilmiştir [1]. Çalışmada sunulan hesaplamaların çeşitli yaklaşımları, farklı faktörlere göre karşılaştırılmıştır: analizlerin yapıldığı EEG segment uzunluğu (2 saniye veya 6 saniye), EEG frekans aralıkları, transforming adjacency matrislerinde kullanılan eşikler, bağlantısallık indisleri (clustering coefficients, local efficiency, global efficiency, modularity, assortativity, transitivity) faktörlerine göre karşılaştırılmıştır. 30 sağlıklı erişkinin kayıtlarından hesaplanan indislerin %50’si derin öğrenme adımında eğitim seti olarak kullanılmış, geri kalan veri de duygu durumlarının sınıflandırılması (korku-kızgınlık, mutluluk-üzgünlük, duygusal hal-durağan hal) Long Short Term Memory Network ile gerçekleştirilmiştir. 2 saniyelik segmentlerde ve komşuluk (adjacency) matrislerindeki maksimum değerin %60’ı eşik olarak kabul edildiğinde, Gamma bandındaki ağ indislerinde KYK en iyi sonuçları vermiştir. Farklı duygular olmalarına rağmen benzer uyarılma-değerlik skorlarına sahip olan olumsuz ve ikincil, ‘savaş ya da kaç’ sistemini çalıştıran (korku-kızgınlık), %91.79’luk yüksek bir başarıyla sınıflandırılabilmektedir. Sonuçlar, hızlı nörotransmiter aktivitelerini tetikleyen kısa süreli afektif müzik kliplerinin indüklediği ayrık duygusal durumlar ile çizge teoremine dayalı beyin ağı indisleri arasında sayısal kanıta dayalı bir ilişki olduğunu göstermektedir.