Effect of MST1/2 kinase inhibitor on LGMD2R phenotype


Güntekin Ergün S., Dinçer P. R.

14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.56

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Limb Girdle Müsküler Distrofiler (LGMD) özellikle iskelet kaslarını etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Grubumuzun daha önce yaptığı bir çalışmada, LGMD hastalığına sahip bir hastada DES (Desmin) geninde bulunan c.1289-2A>G mutasyonun desminin lamin B bağlanma bölgesine denk geldiği gösterilmiş ve hastalığın bu tipi LGMD2R (MIM 601419) olarak tanımlanmıştır.  Bundan sonraki çalışmalarda bu fenotipin mekanotransdüksiyon hasarı sonucu ortaya çıkabileceği gösterilmiştir (yayınlanmamış veri). İskelet kasında, kas kütlesinin artması için gerekli olan en önemli faktörlerden birinin mekanik yükleme olduğu kesin olarak bilinmekle beraber hangi moleküler yolakların bu süreçte görev aldığı tam olarak aydınlatılamamıştır. Mekanik yüklemede son yıllarda Hippo yolağının da görev aldığı bilinmektedir. Mekanik yüklemeden en çok etkilenen YAP proteini, bu yolağın en alt basamağında bulunmaktadır. Çalışma grubumuzun konuyla ilgili henüz yayınlanmamış verileri ise LGMD2R fenotipine sahip hastanın hücrelerinde YAP aktivitesinin düşmesi ile birlikte, mekanik yüklemeye cevap oluşmakta ancak bu cevap yüklemeye karşı koymaya yeterli olmamakta şeklinde özetlenebilir. Biz çalışmamızda, Hippo yolağında görevli MST1/2 kinaz inhibitörü olduğu bilinen bir molekülün etkisinin bu hastalıkla ilişkisini görmeyi amaçladık. Elde ettiğimiz sonuçlar, bu molekülünün rejenerasyonu tetiklediğini işaret etmektedir. Hem literatür hem de ön verilerimiz beraber değerlendirildiğinde YAP proteini tedaviler için iyi bir hedef olabilir ve mekanizmanın daha iyi anlaşılması için YAP’ın daha detaylı olarak çalışılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.