FİZYOTERAPİSTLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI, SOSYAL HAYATA KATILIM SIKLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


KATIRCIBAŞI G., YEŞİLYAPRAK B., KILIÇ E., AKI E.

ERGOTERAPİ VE REHABİLİTASON KONGRESİ, 31 May - 02 June 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Hacettepe University Affiliated: Yes