The European Union Strategy for the Adriatic-Ionian Region: An Alternative to the European Integration in the Western Balkans?


Önsoy M., Migkos V.

Gazi Akademik Bakış, vol.14, no.27, pp.151-174, 2020 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 27
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Gazi Akademik Bakış
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.151-174
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Despite the European Union (EU)-sponsored economic and political reforms, the Western Balkans has made little to no progress in several fields, including post-conflict reconciliation, post-socialist economic transformation, and democracy. This situation threatens both regional stability and, more importantly, the EU integration process in the region. On the other hand, the EU is in crisis and its enlargement policy has lost its momentum. If alternative policies are not put in place in the Western Balkans, it would once again be dragged into a whirlpool of conflict. This study asserts that the EU Strategy for Adriatic and Ionian Region (EUSAIR), which is a Macro-Regional Strategy could serve as a more realistic integration tool in the Western Balkans and an alternative for EU membership.

Avrupa Birliği destekli ekonomik ve siyasi reformlara rağmen Batı Balkanlar, çatışma sonrası uzlaşma, sosyalizm sonrası ekonomik dönüşüm ve demokrasi dahil olmak üzere birçok alanda çok az ilerleme kaydetti veya hiç ilerleme kaydedemedi. Bu durum hem bölgesel istikrarı hem de daha da önemlisi bölgedeki AB entegrasyon sürecini tehdit etmekte. Öte yandan AB’nin kendisi de krizde ve genişleme politikası ivmesini kaybetti. Alternatif politikalar uygulanmazsa, Batı Balkanlar bir kez daha çatışma girdabına sürüklenebilir. Bu çalışma, bir Makro-Bölge Stratejisi olan Adriyatik ve İyon Denizleri için AB Stratejisi’nin (EUSAIR) Batı Balkanlar için daha gerçekçi bir entegrasyon aracı ve bölgenin tıkanmış AB üyelik sürecine alternatif bir mekanizma olarak hizmet edebileceğini ileri sürmektedir.