Çocuklar İçin Sağlıklı Yeme Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


KABASAKAL E., ARSLAN U. E., ÜNER S., KONŞUK ÜNLÜ H., BİLİR N., YARDIM M. S., ...More

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)