Fate of the Flowers: A Qualitative Research on Early Marriage of Turkish Women


Creative Commons License

Burcu E., Yildirim F., Sirma C. S., SAMYAMAN S.

BILIG, no.73, pp.63-98, 2015 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: BILIG
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-98
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This study discusses early marriage as a social problem in Turkey. The aim of the study was to present the role of traditional practices regarding early marriage using narratives of Turkish women who married under the age of 18. In this context, the importance of culture in the presence and maintenance of early marriage was sampled over Turkey. The research data was collected by in-depth interviews with eight Turkish women who married at an early age, lived in different regions (Eastern, Western and Central Anatolia), and came from different ethnic origins (Turk, Kurdish, Laz) and sects (Sunni and Alewi). In-depth interviews allowed us to obtain the history of the early marriage of the women who participated in the research; narrative analysis was used to analyze the narrative of women concerning early marriage. According to research results, the role of traditional practices in the presence and maintenance of early marriage is important. In a patriarchal system where traditional understanding is acceptable, women are prepared for the marriage by the cultural system, whether they are aware of it or not. Early marriage is fed on traditional practices such as protecting the honor of women, transferring the economical burden of a woman to others, and gaining prestige from marriage for the woman and the family. 

Bu araştırmada Türkiye’de bir sosyal problem olarak erken evlilik konusu ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, Türkiye’de 18 yaşın altında evlilik yapmış olan kadınların anlatılarından hareketle erken yaşta evliliğe ilişkin geleneksel uygulamaların rolünü ortaya koymaktır. Bu çerçevede kültürün erken evliliğin varlığındaki ve sürdürülmesindeki önemi Türkiye üzerinden örneklendirilmiştir. Araştırmanın verileri Türkiye’de erken yaşta evlilik yapan farklı bölge (Doğu, Batı, Orta Anadolu), etnik köken (Türk, Kürt, Laz) ve mezhepteki (Sünni ve Alevi) sekiz kadınla yapılan derinlemesine görüşmelerle elde edilmiş- tir. Derinlemesine görüşmelerle araştırmaya katılan kadınların erken evliliğine ilişkin öykülerine ulaşılmış ve kadınların erken evliliğe ilişkin anlatılarının çözümlenmesinde anlatı analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre erken evliliğin varlı- ğında ve sürdürülmesinde geleneksel uygulamaların rolü önemlidir. Geleneksel anlayışın kabul gördüğü bir patriarkal sistemde kadınlar farkında olsa da olmasa da kültürel sistem tarafından evliliğe hazırlanmaktadır. Erken yaşta evlilik, kadı- nın namusunun korunması, kadının ekonomik yükünün bir  diğerine devredilmesi, kadın ve aile için evliliğin kazandırdığı prestije kavuşulması gibi geleneksel uygulamalardan beslenmektedir.