Reliability of the Isometric Mid-Thigh Pull Test in Young Basketball Players


Creative Commons License

Çelik H., Mavili C., Bulut S., Arpınar Avşar P., Cinemre Ş. A.

Spor Bilimleri Dergisi, vol.34, no.2, pp.59-70, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17644/sbd.1180205
  • Journal Name: Spor Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.59-70
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this experimental study is to investigate the reliability of muscular

strength measures obtained during the isometric mid thigh pull test in young

basketball players. Fifteen participants took the isometric mid thigh pull test in

two sessions, one week apart. Each measurement was performed on a portable

force plate. As a res ult of the measurements, three different measures of muscular

strength were calculated: absolute peak force, normalized peak force, and

allometrically scaled peak force. For each measurement, four different intra day

and inter day reliability statistics, i ntraclass correlation coefficient, coefficient of

variation, standard error of measurement, and minimal metrically detectable

change were calculated. For the absolute peak force, both intra day (0.96) and

inter day (0.91) intraclass correlation coefficient values were above 0.90 and the

coefficient of variation was below 10%. While the intra day coefficient of variation

value for all measures was 3.14%, it was 8.67% for the inter day measurements.

The intra day and inter day standard error of measurement wa s 62.03 and 71.97

N respectively. The absolute peak force yielded high intra day and inter day

intraclass correlation coefficient, low standard error of measurement, and low

coefficient of variation levels. In young basketball players, the absolute peak fo rce

obtained during the isometric mid thigh pull test could be used to evaluate

muscular strength in terms of both acute and long term monitoring and training

effect. Normalized and allometrically scaled peak force measures may not have

the same level of r eliability even if they are derived from the absolute peak force.

Keywords: Basketball, Strength, Test, Reliability

Bu deneysel çalışmanın amacı genç basketbol oyuncularında izometrik orta uyluk çekme testi sırasında elde edilen maksimal kassal kuvvet değerlerinin güvenirliğini araştırmaktır. 15 katılımcı birer hafta arayla iki seansta, izometrik orta uyluk çekme testine katıldı. Her ölçüm, taşınabilir bir kuvvet platformu üzerinde gerçekleştirildi. Ölçümler sonucunda üç farklı maksimal kassal kuvvet ölçütü hesaplandı: mutlak zirve kuvvet, normalize zirve kuvvet ve allometrik olarak ölçeklendirilmiş zirve kuvvet. Her bir ölçüt için gün içi ve günler arası dört farklı güvenirlik istatistiği, korelasyon katsayısı, değişim katsayısı, standart ölçüm hatası ve ölçümsel olarak saptanabilir minimum değişiklik, hesaplandı. Mutlak zirve kuvvet için hem gün içi (0,96) hem de günler arası (0,91) korelasyon katsayısı değeri 0,90 üzerinde ve değişim katsayısı %10’un altındadır. Her bir ölçüt için gün içi değişim katsayısı %3,14 iken günler arası için %8,67 seviyesinde oldu. Gün için standart ölçüm hatası 62,03 N iken günler arası için 71,97 N’dur. Önerilen izometrik orta uyluk çekme testi sonuç ölçütlerinden mutlak zirve kuvvet, yüksek gün içi ve günler arası korelasyon katsayısı ve düşük standart ölçüm hatası ve değişim katsayısı seviyeleri verdi. Genç basketbol oyuncularında, izometrik orta uyluk çekme testi sırasında elde edilen mutlak zirve kuvvet, maksimal kassal kuvveti, hem akut hem de uzun süreli izleme ve antrenman etkisi bakımından değerlendirmek için kullanılabilir. Normalize ve allometrik olarak ölçeklendirilmiş zirve kuvvet ölçütleri mutlak zirve değerden türetilse bile güvenirlikleri aynı seviyede olmayabilir.

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Kuvvet, Test, Güvenirlik