Assessment of Conservation Activities in Bursa via Conservation Council Decisions (1955-2012)


Çakıcı S.

Nilüfer Yayıncılık, Bursa, 2017

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Nilüfer Yayıncılık
  • City: Bursa
  • Hacettepe University Affiliated: No

Abstract

Korumada teorik, yasal ve örgütsel süreç araştırmacılar tarafından yaygın bir şekilde çalışılmış olsa da Türkiye’deki koruma faaliyetlerinin-tescil uygulamaları ve koruma imar planı ile beraber restorasyon projeleri- belgeleme ve yayınlanması yetersizdir. Herhangi bir envanter bulunmadığı gibi koruma ve restorasyon faaliyetleri hakkında sürekli yayınlarda mimari ve kentsel korumanın uygulama süreçlerini tariflemekte yetersizdir. Bu bilgi eksikliği restorasyon projelerini değerlendirmeyi ve eksikliklerinden ders çıkarabilmeyi zorlaştırmaktadır. Türkiye’deki pekçok tarihi kent içerisinde Bursa, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti ve 19. yüzyıldan beri kültürel mirasını koruma bilinciyle kararlar alan bir şehir olarak öne çıkmaktadır. Belediye başkanları gibi yerel yöneticiler ve farklı kurumlar koruma kararlarında olumlu etki bırakmışlardır. Yine de koruma faaliyetleri ve Bursa’da alınan kararların sebepleri üzerine bir bütüncül çalışma ya da yorum bulunmamaktadır.
Böylesi bir durumda, bu araştırmanın amacı tarihi şehir Bursa’da Koruma Kurulları’nın (GEEAYK, TKTVKYK ve BKTVKBK) aldığı koruma karar ve uygulamalarının saptanması, analizi ve değerlendirmesini yapmaktır. Böylece, Bursa’da koruma faaliyetlerinin kronolojik bir sınıflandırması yapılarak 19. yüzyıldan itibaren şehrin koruma tarihinin -ancak son 60 sene üzerine odaklanarak- bir tarifinin yanı sıra değişen yasal düzenlemeler ve yerel yönetimlerin uygulamalardaki etkisi ortaya koyulmakadır. Ayrıca, bu araştırmadan elde edilen sonuçların, yakın zamanda UNESCO Dünya Miras Alanları’ndan biri olarak seçilen Bursa’nın kültürel mirasının sürdürülebilirliği için gelecekteki kararlara ve uygulamalara katkıda bulunması amaçlanmaktadır.