Exploring Factors to Build Rapport Between Interviewer and Respondent: Insights from the National Research on Domestic Violence against Women in Turkey


Saraç M., Türkyılmaz A. S.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.23, no.2, pp.284-319, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Examining interviewing process in terms of interviewers and respondents are crucial due to their major roles on survey estimates, cooperation and non-response. The rapport between interviewers and respondents plays a critical role on disclosure of answers and response quality. Therefore, there is a need to unveil factors behind rapport from interviewers’ and respondents’ perspectives. We aim to explore factors to build rapport and investigate variation among subgroups whose interviews conducted with high rapport. This study utilizes the National Research on Domestic Violence against Women in Turkey (2014) data and Field Staff data to achieve objectives. Our findings suggest that timing and frequency of visits, interviewer characteristics and similarity, and dynamic interview factors are essential when building rapport. The study also points out that there are statistically significant variations among women by socio-demographic and socio-economic characteristics as well as sensitive variables such as exposure to violence and controlling behaviors by husbands. 

Görüşme sürecini görüşmeciler ve cevaplayıcılar açısından incelemek, görüşmeciler ve cevaplayıcıların araştırma tahminleri, iletişim ve cevapsızlık gibi konulara olan etkileri nedeniyle oldukça gereklidir. Görüşmeci ve cevaplayıcı arasındaki uyum, cevapların beyan edilmesi ve kalitesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, görüşmeciler ile cevaplayıcılar arasındaki uyumu oluşturan faktörleri görüşmeciler ve cevaplayıcılar açısından ortaya çıkarmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amaçları, görüşmeciler ile cevaplayıcılar arasındaki uyumu oluşturan faktörleri keşfetmek ve görüşmeleri yüksek uyum ile gerçekleşmiş cevaplayıcılar arasındaki farklılıkları göstermektir. Çalışmada, 2014 yılında gerçekleşen Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması ve bu araştırmanın Saha Personeli verileri kullanılmaktadır. Bulgular, ziyaretlerin zamanlaması ve sıklığı, görüşmeci özellikleri ve benzerlik ile dinamik görüşme faktörlerinin uyumu oluşmasında önemli kavramlar olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca sonuçlar, görüşmeleri yüksek uyum ile tamamlanmış kadın grupları arasında sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik özellikler ile şiddete maruz kalma ve eş tarafından uygulanan kontrol edici davranışlar gibi hassas değişkenlere göre belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir.