An Assessment on the Internet of Things as Both a Space and an Apparatus of the Public Policies


Creative Commons License

KAYMAS S.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.74-94, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study, as mentioned in its title, deals with the internet of things as both a space or medium and an apparatus of public policies, specifically in the context of developing countries via the lens of comparative political analysis. To assess the internet of things ecosystem as an important component of the transformation process of the countries into the knowledge society from a perspective of developing countries which are differentiating primarily political, cultural and economic contexts, should be considered as a meaningful effort. In this sense, the present study debated the internet of things ecosystem and associates information technologies synchronically “opportunity” and “threats” realm for developing countries in the case of Turkey. At the end of the study, the present study would offer some recommendations for Turkey’s newly established internet of things ecosystem governance.
Bu çalışma, isminde de yer aldığı üzere, kamu politikalarının uzamı ve aracı olaraknesnelerin internetini karşılaştırmalı bir siyasa analizi üzerinden özellikle gelişmekteolan ülkeler bağlamında ele almaktadır. Ülkelerin bilgi toplumuna dönüşüm süreçlerininönemli bir bileşeni olarak nesnelerin interneti ekosistemini, gelişmiş ülkelere göre sosyal,siyasal, kültürel ve ekonomik bağlamlar öncelikli olmak üzere yapısal farklılıkları bulunangelişmekte olan ülkeler perspektifinden bakarak değerlendirmek anlamlı bir çaba olarakdeğerlendirilmelidir. Bu doğrultuda çalışma, nesnelerin interneti ve bileşen bilgiteknolojilerini Türkiye örneğinde bir “fırsatlar” ve “tehditler” alanı olarak tartışmaktadır.Çalışmanın sonunda, Türkiye için nesnelerin interneti yönetişimi bağlamında bir diziöneri geliştirilmiştir.