Gebeliği Önleyici Modern Yöntem Kullanımının İç Göç, Sosyo-Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörler ile İlişkisi


ŞANTAŞ G., ERYURT M. A.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)