Relationship between Digital Game Addiction and Social Skills in Adolescents


Creative Commons License

Aslan H., Başcıllar M., Karataş K.

BAGIMLIK DERGISI, vol.23, no.3, pp.266-274, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.51982/bagimli.1033761
  • Journal Name: BAGIMLIK DERGISI
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.266-274
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı 13-17 yaş arası çocukların dijital oyun bağımlılığı ile sosyal becerileri arasındaki ilişkileri incelemek ve çocukların

sahip oldukları sosyal becerileri açıklamada onların sosyo-demografik bilgileri ile birlikte dijital oyun bağımlılığının anlamlı bir ilişkiye sahip olup

olmadığını ortaya koymaktır.

Yöntem: Çalışmada dijital oyun bağımlılığını ölçmek için yedi maddeden oluşan Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği ve sosyal becerileri ölçmek için kırk

yedi maddeden oluşan Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemi Ankara Yenimahalle

ilçesinde yaşayan 13-17 yaş arası çocuklar içerisinden seçilen 389 çocuktan oluşmaktadır.

Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların tamamı erkek olup yaş ortalamaları 14,86±1,28 olarak elde edilmiştir. Çocukların sosyal beceri düzeylerini

açıklamada ise sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin olumlu sosyal beceriler ve olumsuz sosyal beceriler boyutları ayrıca ele alınmıştır. Dijital

oyun bağımlılığı ile sosyal beceriler arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Dijital oyun bağımlılığı ile çocuklarda olumsuz sosyal beceriler ve sosyal davranışlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Oyun bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, sosyal beceriler, ergen

Abstract

Objective: The aim of this study is to examine the relationship between digital game addiction and social skills of children between the ages of

13-17 and to determine whether digital game addiction has a significant effect in explaining the social skills that children have with their sociodemographic

information.

Method: In this study, the Digital Game Addiction Scale consisting of seven items was used to measure digital game addiction and The Matson

Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY) consisting of forty-seven items was used to measure social skills. The sample of the study consisted

of 389 children aged between 13-17 years living in Yenimahalle district of Ankara.

Results: All of the children were male and the mean age was 14.86±1,28 (mean ± standard deviation). In explaining the social skill levels of children,

positive social and negative social skills dimensions of the social skills assessment scale were also considered. There was also a significant relationship

between digital game addiction and social skills.

Conclusion: There is a significant relationship between digital game addiction and negative social skills and social behaviors in children.

Keywords: Game addiction, digital game addiction, social skills, adolescent