Plants Used as Folk Medicine Against Diabetes Turkey -II


Arıtuluk Z. C.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.179-208, 2012 (Scopus)

Abstract

Diabetes is a metabolic disorder characterized by high level of sugar in the blood. It is still more common in developed countries and it is rapidly increasing in developing countries. In this review, plants used as folk medicine against diabetes are given with their families, species and local names, parts used, preparations and locality informations. 179 taxa belong to 47 families are used against diabetes in Turkey. Recent scientific investigations have confirmed the efficacy of some of these plants.

Diyabet, yüksek kan şekeri seviyesi ile karakterize metabolik bir hastalıktır. Gelişmiş ülkelerde yaygındır, gelişmekte olan ülkelerde ise yaygınlığı gittikçe artmaktadır. Bu derlemede, Türkiye’de diyabete karşı kullanılan bitkiler; familyaları, Latince ve yöresel isimleri, kullanılan kısımları, hazırlanış şekilleri ve kullanıldıkları yöreler ile birlikte verilmiştir. Ülkemizde diyabete karşı kullanılan 47 familyaya ait 179 tür ve tür altı takson belirlenmiştir. Bu bitkilerden bazılarının etkinliği bilimsel araştırmalar ile de gösterilmiştir.