SAĞLIK ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ANALİZİ


KARATAŞ Y. E., ÇINAROĞLU S.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.26, no.1, pp.149-172, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.149-172
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada konsolide bilanço ile konsolide gelir tablosu düzenleyen ve sağlık alanında (hastane) faaliyet gösteren şirketlerin finansal tablo analizleri yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ndan elde edilen Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş (Lokman Hekim) ve MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları (MLP) isimli iki farklı sağlık alanında faaliyet gösteren şirketin 2017-2021 yılları aralığındaki faaliyet raporları derlenerek finansal tabloları oluşturulmuştur. Finansal tablo analiz tekniklerinden oran (rasyo) ve trend (eğilim yüzdeleri) analizleri kullanılmıştır. Her bir sağlık şirketinin yıllara göre finansal yaşam indeksleri (financial viability index) hesaplanarak kârlılık oranları ile arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular finansal yaşam indeksi ile brüt kâr marjı oranı arasında güçlü ve negatif yönlü (rs= -0,72; p<0,05), faaliyet kâr marjı oranı ile finansal yaşam indeksi arasında çok güçlü ve negatif yönlü (rs= -0,81; p<0,01), net kâr marjı oranı ile finansal yaşam indeksi arasında güçlü ve negatif yönlü (rs= -0,79; p<0,01) ve öz kaynak kârlılığı oranı ile finansal yaşam indeksi arasında çok güçlü negatif yönlü (rs= -0,93; p<0,01) ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Evrensel muhasebe standartlarına uygun hazırlanmış konsolide finansal tablolar üzerinde finansal analiz tekniklerinin uygulanması grup şirketlerinin bir bütün olarak finansal kapasitesi hakkında geniş bilgiler vermektedir. Finansal oranlara alternatif olarak sunulan finansal yaşam indeksi şirketlerin finansal performansı hakkında yatırımcılara özet ve geçerli bilgiler sunmaktadır.