Actual Use, Use Intention and Perceived Suitability of Cloud by Turkish Software Development Teams


Creative Commons License

Pişirir E., Sevgi C., Chouseinoglou O., Uçar E.

13. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS) 2019, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2019, pp.14-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14-15
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

There are several internal and external factors that affect the adoption and use of a new technology instead of the existing alternatives. The suitability of a new technology, the intention to use it and actually using it may show differences. In this study, the state of cloud use in software development projects in Turkey is investigated. To this end, a questionnaire is administered and the results are analyzed statistically to derive the relationships between the actual use, use intention and perceived suitability of cloud services by software developers regarding development activities in software projects.

Yeni teknolojik gelişmelerin kullanıcılar tarafından benimsenip mevcut alternatiflerin yerine kullanılması sürecini etkileyen içsel ve dışsal faktörler bulunmaktadır. Yeni bir teknolojinin kullanıma uygunluğu, o teknolojiyi kullanma isteği ve o teknolojinin hâlihazırda kullanılıyor olması farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de yazılım geliştirme projelerinde bulut bilişim servislerinin kullanım durumu incelenmiştir. Yapılan anket çalışması sonuçları istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılmış ve yazılım projelerindeki aktivitelerde bulut teknolojilerinin mevcut kullanımı, yazılım geliştiricilerin bulutu işlerine uygun bulma derecesi ve yazılım geliştiricilerin bulut kullanım isteği arasındaki ilişkiler
çıkarılmıştır.