Social Work Practices with Families Providing Care to Cancer Patients


Orbay I.

in: Oncological Social Work, Veli Duyan,Mustafa Karataş,Merve Deniz Pak Güre, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.0-1, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Yeni İnsan Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.0-1
  • Editors: Veli Duyan,Mustafa Karataş,Merve Deniz Pak Güre, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Cancer is a disease that gives rise to various challenges in biological, psychological, social, and economic aspects. Interventions by the social work profession play a significant role in addressing these complex issues. This work, encompassing the dedicated efforts of seventeen experts in the field, including oncologists, social workers, psychologists, health managers, and academicians, aims to shed light on practices in oncological social work. Written with a vision focused on the multifaceted impacts of cancer on individuals, families, groups, and society, the book covers theoretical foundations related to oncological social work, followed by practical applications. Subsequently, comprehensive recommendations are provided for practitioners, education, research, and policy development processes. This unique work, addressing all aspects of oncological social work, serves as an essential handbook for individuals diagnosed with cancer and professionals working in the field, empowering them in their respective roles.

Kanser biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok soruna yol açan bir hastalıktır. Bu karmaşık sorunların çözülmesinde sosyal hizmet mesleğinin müdahaleleri  önemli bir yerde bulunmaktadır. Tamamı onkoloji alanında çalışan hekim, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sağlık yöneticisi ve akademisyenden oluşan on yedi uzmanın özverili çalışmalarını içeren bu eser, onkolojik sosyal hizmet alanında gerçekleştirilen uygulamalara ışık tutmayı amaçlamaktadır. Kanserin bireye, aileye, gruplara ve topluma dair çok yönlü etkilerine odaklanma vizyonuyla kaleme alınan eserde, onkolojik sosyal hizmetle ilişkili kuramsal temellerin ardından uygulama pratiklerine yer verilmiştir. Sonrasında ise uygulayıcılara, eğitime, araştırmalara ve politika geliştirme süreçlerine yönelik kapsamlı öneriler sunulmuştur. Onkolojik sosyal hizmet ile ilgili çalışmaların tüm yönleriyle ele alındığı bu özgün eser, hem kanser teşhisi bulunan bireylerin hem de bu alanda çalışan meslek elemanlarının güçlendirilmesinde bir baş ucu kitabı olma niteliğindedir.