Pre prosthetic procedure for implant placement


AKTAŞ G. , ENDAM D., GÜNCÜ M. B.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 7. Uluslararası Sempozyumu, 14 - 17 Mayıs 2015 identifier

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri