Aynı Örnekleme Uygulanan Doğrulayıcı ve Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçlarının ÖrneklemBüyüklüğü ve Madde Sayısı Açısından İncelenmesi


DOĞAN N. , SOYSAL S., KARAMAN H.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye