Evaluatıon of preoperatıve sarcopenıa ın patıents undergoıng surgery for gastroıntestınal system cancer


ŞENGÜL AYÇİÇEK G., EROL T. , ABBASOĞLU O. , HALİL M. G.

41th ESPEN Congress, 31 Ağustos - 03 Eylül 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri