THE RELATIONSHIP BETWEEN SINUS LATERAL WALL THICKNESSAND PERIODONTAL BONE LOSS


TALO YILDIRIM T., GÜNCÜ G. N. , ÇOLAK M., TÖZÜM T. F.

ACBID 11 INTERNATIONAL CONGRESS, 19 - 23 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri