FUNCTIONAL POLYMERIC NANOPARTICLE DECORATED MICROCANTILEVER SENSOR FOR SPECIFIC DETECTION OF ERYTHROMYCIN


DUMAN M. , Okan M.

MicroTAS 2017, 22 - 26 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri