Investigation of Rumination and Distraction Emotion Regulation Strategies from a Neuro-Cognitive Point of View


Creative Commons License

Aydın S., Solak N.

ACTA PHYSIOLOGICA, vol.227, pp.46, 2019 (SCI-Expanded) identifier

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 227
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: ACTA PHYSIOLOGICA
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
  • Page Numbers: pp.46
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

https://www.tfbd.org.tr/yuklemeler/45_fizyoloji_kongresi_ozet_kitabi.pdf

Giriş ve Amaç: ‘Duygu düzenleme’ terimi, insanların günlük yaşamlarında duygularını yönetebilme kabiliyetlerini tanımlar. Bu terim, duygu-biliş etkileşimlerinin bir alt tipi olarak değerlendirilebileceği için, duygu düzenleme stratejileri ile sinir sistemi fonksiyonları arasındaki bağıllık araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; nöro-kortikal spontan aktiviteler ile bireylerin duygularını yönetebilme becerilerini tarifleyen duygu regülarizasyon stratejileri arasında bir bağıllık olduğunu, gözler-kapalı ve gözler-açık durumda ölçülen EEG sinyallerinin temel bileşenleri cinsinden göstermektir.

Yöntemler: 20-65 yaş aralığındaki 28 kadından, gözler-açık (5 dk) ve gözler-kapalı (5 dk) durumda toplanan 64-kanal yüzeyel EEG verileri, LEMON kısaltmasıyla tanıtılan ve erişime açık veri tabanından yüklenmiştir. 2sn süreli epoklar halinde analiz edilen EEG verilerinin Temel-Bileşenleri elde edilerek, kendine odaklı tekrarlı olumsuz duygusal duygu yönetim stratejisi (ruminasyon) ile dikkat dağıtma stratejisi skorları yüksek (her ikisi de yüksek) ve düşük olan (her ikisi de düşük) iki grup istatistiksel testlerle ve derin öğrenme sınıflandırma yöntemi ile kıyaslanmıştır.

Bulgular: İki grup arasında hem gözler-kapalı hem gözleraçık durumda, her EEG ölçüm lokasyonuna göre Temel Bileşenler cinsinden istatistiksel farklılıklar incelendiğinde; gözler-açık durumda, frontal (Fp2, F2, F6, FT8, AF8), central (C1, C3, C4, C6), parietal (CP2, CP5, P7, P8, PO9)farklılıklar gözlenirken (p<0.5), gözler-kapalı durumda ise, hem frontal (F3, F4, F5, F6, F7, AF3, AF4, AF7, FC4, FT7) hem occipito-parietal (O2, O7, Oz, CP1, CP2, CP6, Pz, P2, P5, P6, PO4, PO7) farklılıklar elde edilmiştir (p<0.05). İki spontan durum için elde edilen Temel Bileşenler birleştirilerek iki grup birbirinden 96.84% doğrulukla ayrıştırılabilmiştir.

Sonuç: Bulgular, duygu düzenleme yeteneklerinin amigdala ve frontal korteks arasındaki nöronal etkileşimler tarafından yönetildiğini göstermektedir. EEG analizleri yoluyla, bireylerin bilinç dışı kullandıkları duygu düzenleme stratejilerinin tipini belirlemek mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Duygu Regülarizasyonu, EEG, Ruminasyon, Dikkat Dağıtma