Kartagener Sendromlu Bir Olguda Balgamda Pasteurella multocida Üremesi


LİSTE Ü. , EŞREF S., BIÇAKCIGİL A., DOĞRU ERSÖZ D. , ALTUN B., SANCAK B.

4. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye