Eksantrik Egzersizler ve Spor Yaralanmalarından Korunmadaki Yeri


Utku B., AKIN Ş.

Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği Özel Sayısı, vol.3, pp.233-239, 2017 (Peer-Reviewed Journal)