IC MED SessionTAVR in daily Practice Ongoing Clininal Trials


ŞAHİNER M. L.

12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 10 - 13 Mart 2016

  • Yayın Türü: Bildiri