Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Çocuk Hastalarda Erken Dönem Üriner Sistem Komplikasyonları


Gurbanov A., GÜLHAN B., KUŞKONMAZ B. B., OKUR F. V., Uçkan Çetinkaya D., Özdemir G., ...More

10. Çocuk Nefrolojisi Kongresi, Turkey, 1 - 04 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes