"Chimerism Significance for Forensic Science"


Kartal Y., Kayaaltı Z.

Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, Muğla, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.28

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Forensic scientists identification or criterion for elimination in murder, sexual assault or other criminal cases using the physical properties besides the DNA in biological materials such as blood, semen, skin, saliva found at the crime scene could determine the identity of the perpetrator. DNA profiling of the human body is the same at every point. But the same body has different genetic information in chimerism. It is defined as one body with double identity and there are three types of chimerism. Partial hematopoietic chimerism seen in dizygotic twins, with vascular anastomosis between the two dichorionic placentas. Dispermic chimerism as a consequence of the fertilization of two maternal nuclei and the fusion. As a result, a single baby is born instead of twins and this baby carries the other DNA. Artificial chimerism may occur after allogeneic bone marrow or stem cell transplantation. Polymorphic genetic markers and the determination of the differences in their products are used in the determination of chimerism. But this situation is very difficult to distinguish. Most chimeras are discovered in some genotyping situation to carry three or four instead of two alleles at some loci. Under this circumstance, identification in paternity lawsuit or criminal investigation causes problem. Moreover, in the same body to have different DNA profiles cause to can't arrest the person who actually guilty or as with artificial chimerism, unjustly accused for a crime they did not after bone marrow transplantation.

Adli bilimciler cinayet, cinsel saldırı veya diğer adli vakalarda verileri kimliklendirirken ya da eleme kriteri olarak kullanırken bireylerin fiziksel özelliklerinin yanı sıra suç mahalinde bulunan kan, meni, deri, tükürük gibi biyolojik materyallerdeki DNA'yı kullanarak bir failin kimliğini belirleyebilirler. İnsan bedeninin her noktasındaki DNA profili aynıyken kimerizmde aynı bedende farklı genetik bilgilerin barındırılması söz konusudur. Tek bedende çift kimlik durumu olan kimerizmin üç tipi vardır. Dizigotik ikizlerde görülen kısmi hematopoetik kimerizmi, iki dikoryonik plasenta arasındaki vasküler anastomozlarla gerçekleşir. Dispermik kimerizmde ise döllenmiş iki yumurtanın füzyonu söz konusudur. Bunun sonucunda ikiz yerine tek bebek doğar ve doğan çocuk doğamayan ikizininde DNA'sını taşır. Yapay kimerizm ise allojenik kemik iliği veya kök hücre transplantasyonu sonrası meydana gelebilir. Kimerizm tayininde kullanılan yöntemler polimorfik genetik belirteçler ve onların ürünlerindeki farklılıkların tayini olsa da bu durumu ayırt etmek çok zordur. Çoğu kimeranın genotiplendirilmesi yapıldığında bazı lokuslarında iki allel taşıması gerekirken üç ya da dört allel taşıdığı tespit edilmiştir. Bu durum nesep davalarında veya cezai soruşturmalardaki kimliklendirmelerde sorunlara neden olmaktadır. Dahası aynı bedende farklı DNA profillerine sahip olunması gerçekte suçluyken kişinin yakalanmamasına ya da yapay kimerizmde olduğu gibi kemik iliği nakli sonrası hiç işlemedikleri bir suç için haksız yere suçlanmasına neden olabilir.