Does the timing of ICSI after cumulus removal would have a critical role in clinical pregnancy rates at ART cycles?


COŞKUN AKÇAY N. , MÜMÜŞOĞLU S. , SİPAHİ M., Sever A., YEĞENOĞLU H. , BOZDAĞ G. , ...Daha Fazla

5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi, 20 - 22 Eylül 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri