Ankaferd Blood Stopper ile Güçlendirilmiş Plateletten Zengin Fibrin Membranın Deneysel Kemik Defektlerinde Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Üzerine Etkileri


Creative Commons License

Özer T. , Aktaş A. , Karahan S.

Clinical Dentistry and Research, cilt.43, ss.3-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 43 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Clinical Dentistry and Research
  • Sayfa Sayıları: ss.3-10

Özet

Amaç: Ankaferd Blood Stopper ile güçlendirilmiş trombositten zengin fibrinin tavşanlar üzerinde oluşturulan kalvaryal kemik defektleri üzerindeki etkilerinin histomorfometrik yöntemler ile değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: 16 Yeni Zelanda tavşanı kafatasında, dörder adet 5 mm çapında dairesel kemik defekti oluşturuldu. Her bir hayvandaki dört farklı defekt bölgesine, dört farklı tedaviden biri uygulandı: tedavi yok (EC grubu), trombositten zengin fibrin uygulaması (PRF grubu), Ankaferd Blood Stopper ile beraber trombositten zengin fibrin uygulaması (PRF + ABS grubu) ve kolajen membran uygulaması (CM grubu). Histomorfometrik değerlendirme cerrahiden 4 ve 8 hafta sonra yapıldı.

Bulgular: Yeni kemik alanının gruplar arası karşılaştırmalarında, 4.hafta örneklerinde PRF + ABS grubu ile kalan üç grup arasında anlamlı fark olduğu görüldü. Yeni kemik alanının, tüm gruplarda 8.hafta örneklerinde, 4.hafta örneklerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü.

Sonuç: Ankaferd Blood Stopper’ın trombositten zengin fibrin ile birlikte kullanılması; kemik iyileşmesini arttırmakta, trombositten zengin fibrinin membran özelliğini güçlendirmekte ve daha iyi bir kemikleşme sağlamaktadır.

Background and Aim: To evaluate the effects of Ankaferd Blood Stopper added platelet-rich fibrin administered in cranial bone defects created in rabbits via histomorphometric assessment.

Materials and Method: Four circular 5 mm defects were created in the crania of 16 New Zealand rabbits. Each defect in each animal received one of four treatments: no treatment (EC group), platelet-rich fibrin administration (PRF group), Ankaferd Blood Stopper added platelet-rich fibrin administration (PRF + ABS group) and collagen membrane administration (CM group). Histomorphometric assessment was conducted at 4 and 8 weeks after surgery.

Results: Between-group comparisons of the new bone area revealed significant differences between the PRF + ABS group and the remaining three groups at 4 weeks. The new bone area was significantly larger at 8 weeks than at 4 weeks in all groups.

Conclusion: The use of Ankaferd Blood Stopper in conjunction with platelet-rich fibrin improves bone healing, strengthens the membrane property of platelet-rich fibrin and promotes better ossification.