Brugada sendromu nedeniyle ablasyon yapılan ve amalin testi sonrası ventriküler fibrilasyon gelişen hastaya ekstrakorporal membran oksijenizasyon ile müdahale


Peker R. O.

16. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi 2020 Dijital, Antalya, Turkey, 12 November 2020, pp.235

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.235
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

BRUGADA SENDROMU NEDENİYLE ABLASYON YAPILAN VE AJMALİN TESTİ SONRASI VENTRİKÜLER FİBRİLASYON GELİŞEN HASTAYA EKSTRAKORPORAL MEMBRAN OKSİJENİZASYON İLE MÜDAHALE

GİRİŞ: Brugada sendromu genç hastalarda ventriküler aritmi ve ani ölümle karakterize bir hastalıktır. Burada 25 yaşında daha önce arrest öyküsü olan Brugada Sendromu tanısı konulmuş ve ICD implante edilmiş erkek hastada Brugada Sendromu’na yönelik ablasyon sırasında Ajmalin testi ile ventriküler fibirilasyon gelişmesi sonrası myokardiyal stunning nedeniyle Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) ile takip ettiğimiz olguyu sunacağız.

OLGU SUNUMU: Yedi yıl önce arrest sonrası Brugada Sendromu tanısı konulmuş ve ICD implantasyonu yapılmış olan hasta başvuru öncesinde birkaç kez ICD şoku alması nedeniyle kardiyoloji polikliniğine başvurmuş ve Brugada ablasyonu planlanmış. Ablasyonun ardından Ajmalin testi sonrasında ventriküler fibrilasyon gelişen, defibrile olmayan, 76 dakika kardiyopulmoner resusitasyon uygulanan hasta tarafımıza acil şartlarda konsulte edildi. Hastaya anjiyo ünitesinde periferik femoral veno-arteriyel ECMO takıldı. Yoğun bakıma kabul edilen hasta normal sinüs ritmine döndü. İzleminde levosimendan tedavisi uygulandı. Nöbet geçirmesi nedeniyle Nöroloji bölümüne konsulte edilerek antiepileptik tedavi başlandı. ECMO sonrası sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %25 olarak ölçüldü. Levosimendan sonrası miyokard fonksiyonları düzeldi ve EF’si %60 oldu. Nöbetleri azalarak kesilen ve weaning kriterlerini karşılan hasta 4 gün ECMO’da izlendikten sonra ECMO’dan ayrıldı. İzleminde bilinci yerine geldi. Yedi gün entübe kalan hasta ekstübe edildi. Sol bacağında ECMO wean sonrası hafif derecede düşük ayak gelişti ve EMG’de lumbosakral pleksusta aksonal hasar saptandı. Ses kısıklığı görüldü. Yutma testi yapılan hastanın vokal kordlarında ve yutma fonksiyonunda bozukluk yoktu. Fizik tedavi programına alınan hasta şifa ile taburcu edildi. Kontrol muayenede ses kısıklığı ortadan kalkmıştı. 

TARTIŞMA: Miyokardiyal stunning olgularında ECMO yüz güldürücü sonuçlar veren bir tedavi şeklidir. Hayatı tehdit eden malign aritmilerde erken müdahale ile hayat kurtarıcı olabilir.

 

Anahtar Kelimeler: Brugada Sendromu, Aritmi, Ventriküler Fibrilasyon, RF Ablasyon, ECMO, Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu