Passive Targeting of Gemcitabine Using Poly(Caprolactone) Nanoparticles for Cancer Treatment


ÖZTÜRK K., Arslan F. B. , ESENDAĞLI G. , ÇALIŞ S.

2nd Gazi Pharma Symposium Series, 11 - 13 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri