Türk Üniversitelerinin İşletme Bölümlerinde Üretim İşlemler Yönetimi ÜİY Dersinde Kullanılan Öğretim ve Ders Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma


ÇEKİÇ B. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN M.

Ulusararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12 - 14 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri