Taussig Bing Anomaly Diagnosed in the Obstetric Ultrasonography


BALABAN M., ÜNAL Ö., İPEK A., ŞIĞIT İKİZ S., İDİLMAN İ. S. , ÇAY N.

11. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 26 - 29 March 2015, vol.115, pp.133