AHA Session Antibiotic Prophylaxis İn Heart Valve Patients


ŞAHİNER M. L.

12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 10 - 13 Mart 2016

  • Yayın Türü: Bildiri